Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Coat of arms of Yogyakarta, Java, Indonesia
Image via Wikipedia

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta.

Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).
Continue reading “Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

KERAJAAN-KERAJAAN INDONESIA YANG BERCORAK ISLAM

Setelah mempelajari modul ini Anda dapat:

  1. menjelaskan peranan kerajaan Samudra Pasai di bidang perdagangan;
  2. menjelaskan peranan kerajaan Demak di bidang agama;
  3. menguraikan perkembangan kerajaan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa;
  4. menguraikan latar belakang berdirinya kerajaan Mataram;
  5. menjelaskan perkembangan kerajaan Gowa Tallo pada masa Sultan Hasannudin; dan
  6. menjelaskan peranan kerajaan Ternate-Tidore dalam rangka meperebutkan hegemoni perdagangan di Maluku.

Kerajaan Samudra Pasai
Kerajaan Samudra Pasai tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam yang pertama. Mengenai awal dan tahun berdirinya kerajaan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi menurut pendapat Prof. A. Hasymy, berdasarkan naskah tua yang berjudul Izhharul Haq yang ditulis oleh Al-Tashi dikatakan bahwa sebelum Samudra Pasai berkembang, sudah ada pusat pemerintahan Islam di Peureula (Perlak) pada pertengahan abad ke-9.

Perlak berkembang sebagai pusat perdagangan, tetapi setelah keamanannya tidak stabil maka banyak pedagang yang mengalihkan kegiatannya ke tempat lain yakni ke Pasai, akhirnya Perlak mengalami kemunduran.

Dengan kemunduran Perlak, maka tampillah seorang penguasa lokal yang bernama Marah Silu dari Samudra yang berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai. Dan kedua daerah tersebut dijadikan sebuah kerajaan dengan nama Samudra Pasai.

Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lhokseumauwe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Untuk mengetahui letak Samudra Pasai, simaklah gambar peta Sumatera berikut ini.

Peta lokasi Kerajaan Samudera Pasai

Berdasarkan lokasi kerajaan Samudra Pasai tersebut, maka dapatlah dikatakan posisi Samudra Pasai sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional, yang melewati Selat Malaka.

Dengan posisi yang strategis tersebut, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan Islam yang cukup kuat, dan di pihak lain Samudra Pasai berkembang sebagai bandar transito yang menghubungkan para pedagang Islam yang datang dari arah barat dan para pedagang Islam yang datang dari arah timur. Keadaan ini mengakibatkan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa itu baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Continue reading “KERAJAAN-KERAJAAN INDONESIA YANG BERCORAK ISLAM”

RUNTUHNYA SEORANG TIRAN

Tahun-tahun menjelang runtuhnya Susuhunan Amangkurat I, tiran nan lalim dari Kerajaan Mataram, adalah masa penuh bencana. Panen gagal karena musim kering berkepanjangan dan serangan hama yang menggila. Pada awal 1677, paceklik melanda seluruh negeri. Alam yang murka pun mengirim sasmita: Gunung Merapi, yang memayungi telatah Mataram, meletus pada 1672. Lalu, ada gerhana bulan dan matahari. Bahkan, gerhana matahari total menggelapkan tanah Jawa Tengah pada Desember 1676. Gempa terjadi berkali-kali.

Continue reading “RUNTUHNYA SEORANG TIRAN”